Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století

Aktuální teorie památkové péče s důrazem na vztah k životnímu prostředí a otázku celistvosti památky jako jeho součásti –  snaha postihnout možnosti hodnocení památek v širších souvislostech.