Nástin

všesokolského výtvarnictví. Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901–1948)

Výtvarnou stránku sletové propagace tradičně utvářeli i přední čeští umělci, mezi jinými Mikoláš Aleš, Alfons Mucha, Jakub Obrovský, Karel Svolinský či Max Švabinský.