1796–1918:

Umění dlouhého století

Tištěný průvodce první výstavou Národní galerii cíleně propojující domácí a zahraniční umění.

Výstava i tištěný průvodce jsou jakousi předzvěstí pro budoucí výstavní i vydavatelské projekty NGP.

Katalog je prvním v řadě, kterou nová sbírková expozice přinese. Má alespoň částečně vytyčit území, zmapovat klíčové problémy, přinést podnět pro budoucí bádání.