Publikace Via Lucis se zaměřuje na díla ve veřejném, sakrálním, prostoru, realizovaná Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou mezi lety 1964–2003 v Čechách a na Moravě.