Každý krok je volba

Věra Nováková – malířka, sochařka, ilustrátorka vzpomíná a vypráví. Páteří byly rozhlasové vzpomínky Osudy, připravené Milenou M. Marešovou.

Text doplňují citace z deníků autorky. Kniha obsahuje fotografie, osobní dokumenty a reprodukce zmíněných děl.

„Pro mě bylo setkání s Věrou ohromně důležité. Po válce jsem vlastně moc nemaloval, situace byla pro mne z mnoha příčin depresivní. Mně také vyhovovalo, když na to člověk nebyl úplně sám. V padesátých letech jsem se dal po dlouhé krizi psychicky dohromady a konečně se rozmaloval díky Věře. Ta krušná padesátá léta jsme prožívali dokonale společně. Věra vytváří dílo naprosto svébytné, originální a na mně nezávislé, svou samostatnost si prosadila a hájila i v mnohém, s čím jsem radikálně nesouhlasil.“ Pavel Brázda

Provazochodec je pro mě symbolem,
metaforou, podobenstvím našeho života
ve svém rozpětí a napětí mezi článkem
a koncem, mezi bytím a nebytím, mezi
ano a ne, ve své bipolaritě mezi rozením
a umíráním, ve znepokojivé protikladnosti,
nejednoznačnosti. Balancujeme mezi dvěma
extrémy, ráno a večer, ale i mezi Betlémem
a Golgotou našeho života. Jde o bipolaritu
světa naší skutečnosti.

Friedrich Nietzche — Tak pravil Zarathustra

související tituly

Věra Nováková, Argo 2010, signatura C26622.

Brázda, Argo 2006, signatura C26621.