Nové digitalizáty, on-line archiv Kaplických, novinky ve fondu, velikonoční svátky
Knihovna UPM – veřejná studovna, foto: Michaela Špůrová, 2024.
novinky v Digitální Knihovně UPM
celkem již 19 časopisů a 20 monografií
Muster-Zeichnungen ... (1874)
Katalog sbírky předloh (1897)
Umělecký měsíčník (1911–1914)
Knihovna UPM – veřejná studovna, foto: Michaela Špůrová, 2024.
odkaz na web knihovny – více informací k databázi Kaplicky digital

Nově spravujeme digitalizovaný archiv prací Jana Kaplického a jeho rodičů.

O přístup do databáze žádejte na emailu wedellova@upm.cz.

Knihovna UPM – schodiště do skladiště alias šnek, foto: Michaela Špůrová, 2024.
Knihovna UPM – veřejná studovna, foto Michaela Spůrová, 2024
zavřeno od pátku 29. března
otevřeno od úterý 2. dubna
Velikonoce 2024
Knihovna UPM – studovna s pidivýstavkou, foto Michaela Spůrová, 2024

Za nové snímky Knihovny UPM děkujeme Michaele Špůrové.

facebook