Ondřej Sekora

Mravenčí a jiné práce – život a dílo v publikaci a na aktuální výstavě

Imago, imagines

Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století

Od práce k zábavě

Podoby volného času v umění 19. století – katalog k výstavě Západočeské galerie v Plzni

Furniture in the Air

Křehká krása křišťálových lustrů z umělecko-historické, muzejní, řemeslné, užitné a restaurátorské perspektivy