Furniture in the Air

Křehká krása křišťálových lustrů z umělecko-historické, muzejní, řemeslné, užitné a restaurátorské perspektivy